PRIVACY VERKLARING NoTES ON NESTING AMSTERDAM

Dit is de privacyverklaring van Notes on Nesting Amsterdam (NONA). Hieronder leggen we een aantal dingen uit, waaronder waarom en hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke informatie dat precies is en welke rechten je hebt.

 

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn NONA – een platform voor (aanstaande) moeders waar je tips kan vinden over handige producten en plekken voor jou en je baby. Heb je vragen over deze verklaring? Neem dan contact op met ons via info@notesonnesting.com.

 

LEKKER, COOKIES!

Bezoek je onze website, dan verwerken we gegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren (lees hier meer over hoe cookies werken www.cookiecentral.com). Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we je gegevens zo veel mogelijk. Je hoeft de cookies niet te accepteren om onze website te kunnen gebruiken, maar sommige onderdelen van de site kunnen daardoor mogelijk minder goed functioneren. 

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verwerken persoonsgegevens zodat we ons platform effectief kunnen runnen. Bijvoorbeeld, als jouw winkel of product op de website staat hebben we jouw gegevens nodig om hierover contact te hebben, en als je als (toekomstige) moeder onze website gebruikt verzamelen we ook van jou gegevens over hoe je de website gebruikt en in sommige gevallen ook persoonsgegevens. Deze verzamelen we om een demografisch profiel te kunnen zien van onze bezoekers en een effectieve relatie te onderhouden met affiliate websites. Op deze manier kunnen we er ook voor zorgen dat we onze content zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op wat onze bezoekers interessant vinden.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE?

Voor de winkel- en producteigenaars: als wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat we contact hebben over hoe we je kunnen vertegenwoordigen als NONA. In sommige gevallen zul je zelf contact met ons hebben opgenomen en ons informatie over jezelf hebben gegeven. Maar het kan ook dat we je persoonsgegevens hebben zonder dat je deze informatie zelf hebt aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat je winkel of product door iemand anders is aanbevolen aan ons en wij via die persoon je gegevens hebben gekregen of omdat je informatie openbaar is.

Voor de (toekomstige) ouders: als wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat je onze website bezoekt. In sommige gevallen zul je zelf contact met ons hebben opgenomen en ons informatie over jezelf hebben gegeven, bijvoorbeeld door je op te gegeven voor onze nieuwsbrief. Maar het kan ook dat we je persoonsgegevens hebben zonder dat je deze informatie zelf hebt aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat je informatie openbaar is.

 

MOGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Wij mogen alleen je gegevens verzamelen en gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat – een “grondslag”. Deze grondslagen kun je vinden in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij je gegevens gebruiken is omdat dit in ons “gerechtvaardigd belang” is als NONA. Ofwel, we gebruiken je gegevens omdat dit nodig is voor ons om onze diensten effectief te kunnen leveren, zowel aan de winkels als aan de toekomstige ouders. Je vindt deze grondslag in artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG.

Andere grondslagen op basis waarvan wij je gegevens verwerken, zijn “toestemming van de betrokkene” (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en “voldoen aan een wettelijke verplichting” (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

 

TOESTEMMING

Verwerken wij je gegevens persoonsgegevens op basis van je toestemming, dan kun je deze op elk moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij je persoonsgegevens niet meer. Tenzij er nog een andere grondslag is die we kunnen gebruiken.

 

BIJZONDERE GEGEVENS 

Hebben we bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) van je verzameld? Dan doen we dat op basis van jouw toestemming.  Zie ook AVG artikel 9, tweede lid onder a.

 

HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?

Wij zorgen ervoor dat we altijd de juiste technische als organisatorische maatregelen nemen om je gegevens veilig te verwerken. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat niet zomaar iedereen van NONA je gegevens kan zien, maar alleen bevoegde medewerkers en alleen als dit noodzakelijk is.

 

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

 

DELEN WIJ JE GEGEVENS MET ANDEREN?

 Om NONA te runnen, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen zoals bedrijven die IT diensten leveren en onze adviseurs. Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Of soms ook daarbuiten. Als wij je gegevens buiten de EU delen, zullen we dat alleen doen als het mag onder de AVG. Bijvoorbeeld via “standaardbepalingen inzake gegevensbescherming” onder AVG artikel 46, tweede lid onder c.

 

DERDE PARTIJEN

Op onze site vind je links naar websites van derde partijen (zoals webwinkels). Wees je er van bewust dat NONA geen invloed heeft over het privacy-beleid van deze derde partijen en hiervoor ook geen verantwoordelijkheid draagt. 

 

WAT ZIJN JE RECHTEN? 

Je hebt een aantal privacy rechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, bij ons – maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy). 

 

Dit is de privacyverklaring van Notes on Nesting Amsterdam (NONA). Hieronder leggen we een aantal dingen uit, waaronder waarom en hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke informatie dat precies is en welke rechten je hebt.

 

WIE ZIJN WIJ?

Wij zijn NONA – een platform voor (aanstaande) moeders waar je tips kan vinden over handige producten en plekken voor jou en je baby. Heb je vragen over deze verklaring? Neem dan contact op met ons via info@notesonnesting.com.

 

LEKKER, COOKIES!

Bezoek je onze website, dan verwerken we gegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren (lees hier meer over hoe cookies werken www.cookiecentral.com). Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we je gegevens zo veel mogelijk. Je hoeft de cookies niet te accepteren om onze website te kunnen gebruiken, maar sommige onderdelen van de site kunnen daardoor mogelijk minder goed functioneren. 

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

Wij verwerken persoonsgegevens zodat we ons platform effectief kunnen runnen. Bijvoorbeeld, als jouw winkel of product op de website staat hebben we jouw gegevens nodig om hierover contact te hebben, en als je als (toekomstige) moeder onze website gebruikt verzamelen we ook van jou gegevens over hoe je de website gebruikt en in sommige gevallen ook persoonsgegevens. Deze verzamelen we om een demografisch profiel te kunnen zien van onze bezoekers en een effectieve relatie te onderhouden met affiliate websites. Op deze manier kunnen we er ook voor zorgen dat we onze content zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op wat onze bezoekers interessant vinden.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN WE?

Voor de winkel- en producteigenaars: als wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat we contact hebben over hoe we je kunnen vertegenwoordigen als NONA. In sommige gevallen zul je zelf contact met ons hebben opgenomen en ons informatie over jezelf hebben gegeven. Maar het kan ook dat we je persoonsgegevens hebben zonder dat je deze informatie zelf hebt aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat je winkel of product door iemand anders is aanbevolen aan ons en wij via die persoon je gegevens hebben gekregen of omdat je informatie openbaar is.

Voor de (toekomstige) ouders: als wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat je onze website bezoekt. In sommige gevallen zul je zelf contact met ons hebben opgenomen en ons informatie over jezelf hebben gegeven, bijvoorbeeld door je op te gegeven voor onze nieuwsbrief. Maar het kan ook dat we je persoonsgegevens hebben zonder dat je deze informatie zelf hebt aangeleverd. Bijvoorbeeld omdat je informatie openbaar is.

 

MOGEN WE JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

Wij mogen alleen je gegevens verzamelen en gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat – een “grondslag”. Deze grondslagen kun je vinden in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij je gegevens gebruiken is omdat dit in ons “gerechtvaardigd belang” is als NONA. Ofwel, we gebruiken je gegevens omdat dit nodig is voor ons om onze diensten effectief te kunnen leveren, zowel aan de winkels als aan de toekomstige ouders. Je vindt deze grondslag in artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG.

Andere grondslagen op basis waarvan wij je gegevens verwerken, zijn “toestemming van de betrokkene” (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG) en “voldoen aan een wettelijke verplichting” (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG).

 

TOESTEMMING

Verwerken wij je gegevens persoonsgegevens op basis van je toestemming, dan kun je deze op elk moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij je persoonsgegevens niet meer. Tenzij er nog een andere grondslag is die we kunnen gebruiken.

 

BIJZONDERE GEGEVENS 

Hebben we bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens) van je verzameld? Dan doen we dat op basis van jouw toestemming.  Zie ook AVG artikel 9, tweede lid onder a.

 

HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?

Wij zorgen ervoor dat we altijd de juiste technische als organisatorische maatregelen nemen om je gegevens veilig te verwerken. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat niet zomaar iedereen van NONA je gegevens kan zien, maar alleen bevoegde medewerkers en alleen als dit noodzakelijk is.

 

HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld als dat in de Archiefwet staat.

 

DELEN WIJ JE GEGEVENS MET ANDEREN?

Om NONA te runnen, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen zoals bedrijven die IT diensten leveren en onze adviseurs. Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU). Of soms ook daarbuiten. Als wij je gegevens buiten de EU delen, zullen we dat alleen doen als het mag onder de AVG. Bijvoorbeeld via “standaardbepalingen inzake gegevensbescherming” onder AVG artikel 46, tweede lid onder c.

 

DERDE PARTIJEN

Op onze site vind je links naar websites van derde partijen (zoals webwinkels). Wees je er van bewust dat NONA geen invloed heeft over het privacy-beleid van deze derde partijen en hiervoor ook geen verantwoordelijkheid draagt. 

 

WAT ZIJN JE RECHTEN? 

Je hebt een aantal privacy rechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG).

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens, bij ons – maar ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy